enka

De Spindop

Waarschijnlijk het eerste bedrijfsblad in Nederland. Later gevolgd door De Nieuwsboom. U kunt hieronder een selectie maken en deze bladen (als PDF bestand) bekijken. De spindoppen zijn echter niet op chronologische volgorde opgeslagen zodat het heel moeilijk is om de juiste volgorde te hanteren. Hier staat dus slechts een impressie van de spindoppen uit dat jaar.

 
 
 

© 2016 Historisch Museum Ede. All Rights Reserved.

Design: @Magic