enka

Energievoorziening in het verleden

Afgelopen zomer waren we op het bedrijfsterrein op de noordwestkant van ons bedrijf in de buurt van het zwembad. De natuur liet zich daar van de goede kant zien. Jonge berkenboompjes groeiden in het wild en ook veel struikgewas.

Wanneer je de oude bedrijfsonderdelen links en rechts wegdacht, waande je je in een jong bos. Vruchtbare grond! Vroeger, d.w.z. tot ca 1955 lagen daar grote bergen kolen voor de energiecentrale. Deze kolen werden aangevoerd met grote spoorwagons en daar gestort. Met kleine lorries werden de kolen vervoerd naar de centrale. Veel buitenploegmedewerkers werkten daar aan en het beroep kolenstoker bestond nog. Tijdens de trip passeerden we, omgeven door laag struikgewas, een kolossale roestige (olie)tank. In de vijftiger jaren gingen veel grote bedrijven als eersten over op oliestook voor de centrales.

NB41.h3De bouwploeg van HCW Staal Constructies

Het was beter te vervoeren en te hanteren. Ook later in de huishoudens verdwenen de kolenhaarden en kwamen oliekachels. Ook bedrijf Ede ging over op olie. We herinneren ons nog de bouw van die zeer grote olieketel. Deze kreeg een doorsnede van 24 meter en een hoogte van 11 meter. De tank kreeg een bruikbare inhoud van 5000 m3 ofwel 5 miljoen liter stookolie.

NB41.h4

Deze hoeveelheid was nodig om aanvoerstremmingen te overleven. Een behoorlijke reserve dus. De bouw van deze grote tank was indrukwekkend voor die tijd. Eerst moest de grond geëgaliseerd en aangestampt worden voor een goede fundering. Daarover kwam een laag bitumen om de bodem zo vlak mogelijk te maken. Van buitenaf naar binnen liep het iets af. De werkzaamheden werden o.l.v. de eigen bouwafdeling gedaan. De eigenlijke tankbouw werd gedaan door specialisten uit het westen van ons land. Daar had men veel ervaring. Voor oost Nederland was zo'n grote tank uniek.

fotopa169Op de foto's ziet u de bouw van de tank in de eindfase.

Na het gereed komen werd de tank geleidelijk gevuld met olie. U kunt zich voorstellen dat daarvoor heel wat spoorwagons nodig waren. De ketels in de centrale werden ook aangepast, ook geleidelijk want de kolen moesten natuurlijk opgemaakt worden. Zo ging onze energiecentrale over op olie. De centrale heeft tot 1972 gewerkt op olie. In Slochteren was de gasbel ontdekt en Nederland ging over op aardgas. Ongeveer 18 jaar heeft de grote tank dienst gedaan als olietank. In 1972 ging locatie Ede over op aardgas voor de centrale. De tank staat er nu roestig bij. In het verleden zijn een paar deuren gesneden in de stalen wand en de tank wordt nu gebruikt voor opslag van emballage. Volgens een woordvoerder van de bouwafdeling is afbreken duur en hij staat niet in de weg. Hij heeft nu nog een functie voor opslag en daarna zien we wel weer.

© 2016 Historisch Museum Ede. All Rights Reserved.

Design: @Magic