enka

Belangrijke dag voor Ede

In de "Spindop" van donderdag 30 september 1948 stond een groot artikel gewijd aan ons bedrijf in Ede onder de kop "Een belangrijke dag voor Ede". Wat was er gebeurd?
We lezen dan dat op 28 september 1948 (ca. 3,5 jaar na de bevrijding) een nieuwe verbandkamer en een nieuw magazijn officieel in gebruik genomen werd.

a36.ht4Zuster Thure in de nieuwe verbandkamer

Het was de eerste nieuwbouw na de oorlog. Beide gebouwen zijn dus ruim 42 jaar oud.
Na de ingebruikneming van het bedrijf in najaar 1945 was het magazijn tijdelijk gehuisvest in het gebouw van de bouwafdeling. In de ruimte waar nu de brandweer zit, stonden in die tijd rekken met magazijnartikelen. De medische dienst was tijdelijk ondergebracht in het kantorencomplex aan de voorkant. Dr. Heimans was toen de bedrijfsarts, die bovendien een praktijk had als huisarts aan de Bennekomseweg (huis Oase).

NB36.h1

Het nieuwe gebouw voor de medische dienst was voor die tijd zeer modern en praktisch ingericht. Vele oud Enka-medewerkers zullen zich nog wel herinneren hoe de medische keuring bij indiensttreding verliep. Het vertrekje dat diende om uit te kleden had twee deuren. Door de ene deur stapte je naar binnen met het bevel je geheel te ontkleden. Daar zat je dan: man of vrouw, poedelnaakt te wachten. En dan opeens ging de andere deur open, dat verwachtte je niet, en daar stond dr. Heimans. "Ga eens staan, draai je eens om". Met wat gemompel van zijn kant kon je je dan weer aankleden. Je was gekeurd. In de openingstoespraak door de heer Van Schaik, de toenmalige directeur van AKU, zei deze ondermeer: "We maken ons op dit ogenblik geen illusies dat het ziekteverzuim nog naar beneden zal gaan.

NB36.h2

Onze bemoeiingen moeten erop zijn gericht dat we gezonde mensen in onze bedrijven hebben en het is vooral in deze richting dat we de geneeskundige dienst de beste resultaten toewensen."

Het ziekteverzuim was toen gemiddeld 3%.

© 2016 Historisch Museum Ede. All Rights Reserved.

Design: @Magic