enka

Dameskousen

In de Spindop van juli 1946 lazen we een leuk artikel, wat we u niet willen onthouden. Om het één en ander te begrijpen moet u weten dat de toenmalige AKU veel kunstzijdegarens spon voor de kousenindustrie. Tot de jaren direct na de oorlog werden alle dameskousen gemaakt van ons garen, vooral 40 en 60 deniergarens gingen naar de damesbenen.
Locatie Emmen bestond nog niet en de AKU spon nog geen nylongarens.
Aldus het artikel:

nylon2

 

"Momenteel schijnt de vrouw in Amerika (en dus ook elders?) wel dol te zijn op een Nylonkous. U kent de verhalen wel van de veldslagen in de warenhuizen, welke voor een der winkels aanleiding vormden voor een advertentie in dezen trant: "Morgen hebben wij weer Nylonkousen. Wij wijzen u er echter op, dat ieder op eigen verantwoording komt kopen en wij niet aansprakelijk zijn voor ongevallen en schaden, welke u bij uw komst oploopt."
Intussen is deze advertentie - daar is het nu eenmaal een advertentie voor - toch niet geheel vrij van een prikkeling om te kopen en ongetwijfeld zullen er weer verschillende dames met de kous op de kop naar huis zijn gegaan.
De Nylonkous heeft ook haar nadelen. Het materiaal is nl. niet zo soepel als zijde of rayon en is niet in staat vocht op te nemen. Ook moet 't enige malen per week gewassen worden. Voorts zullen degenen, die er nog al "kouwelijke" of "warmelijke" voeten op na houden, wel steeds op zijde of rayon blijven staan (en gaan).
Tenslotte wordt er in de artikelen in de vakbladen nog melding van gemaakt, dat, hoewel het garen sterker is dan bijv. natuurzijde, de kous met ontstellende snelheid laddert, als er eens een draad breekt. Dit klopt wel met onze persoonlijke ervaringen.
Daarbij komt nog, dat de rayonindustrie van haar kant zeker niet in een verdringing in de kousenbranche door Nylon zal berusten. Zoals zij er in 't verleden al steeds naar heeft gestreefd, haar produkt te perfectioneren en aan te passen aan de verschillende behoeften, zo zal zij dat ook in de toekomst doen.


Reclame foto jaren 40Reclame voor dameskousen in de begin jaren vijftig.

 

In 't bijzonder het 40 en 60 denier rayongaren, of nog fijnere soorten, ultra sterk en hoog getwijnd, zullen ongetwijfeld een zeer goede kans blijven maken in de kousenbranche.
Verschillende deskundigen zijn van mening, dat talloze vrouwen een van dit rayongaren vervaardigde kous, afgezien nog van den lagere prijs, zullen blijven verkiezen boven een Nylonkous.
Uit het bovenstaande moge den lezer wel duidelijk zijn geworden, dat er in het geheel geen aanleiding toe is te veronderstellen, dat in de verdere toekomst geen rayongarens meer door de kousenfabrieken zou worden afgenomen. De triomftocht van de Nylon is aan zekere grenzen gebonden."

 

Redactie:
U zult net zoals wij met enige glimlach het artikel gelezen hebben. We herinneren ons inderdaad de rijen dames die voor de winkels stonden om een paar kousen te bemachtigen. Ondanks de hoge prijs, want 1 paar kousen kostte ongeveer 10% van het weekinkomen van een man.

© 2016 Historisch Museum Ede. All Rights Reserved.

Design: @Magic