enka

Buitenplaats "De Reehorst"

In het jaar 1885 werd aan de grindweg van het dorpje Ede naar het dorp Bennekom een chalet-achtig gebouw neergezet, dat de naam kreeg van Reehorst. (zie bijgaande foto)

Het had Zwitserse allure met veel hout, verwerkt aan de daken en balkon.

Het moet een prachtige villa zijn geweest. Toen dr. Hartogs in de twintiger jaren begonnen was met de bouw van de fabriek stond de villa leeg en, volgens krantenartikelen uit die tijd, zag het er vervallen uit. Op een openbare verkoop kocht dr. Hartogs de villa, want hij had logiesruimte nodig om de werkers van het eerste uur onder te kunnen brengen. Dit was in de maand november 1921. Hij kocht toen en passant ook de omliggende grond mee. Het lag vlak bij het station staatsspoor en dicht bij de fabriek. De grondlegger van dit alles was toch een man met toekomstvisie. Hij kocht nog meer, ook het toenmalige Parkhotel. Inmiddels was men ook begonnen aan de woningbouw in Ede-Zuid, maar daarover later meer. Het moet voor de toenmalige Edese bevolking een tijd van ongekende bloei zijn geweest.

Met bewondering zal men alles hebben gadegeslagen.  

07.htm1

Terug naar De Reehorst. Over de prille jaren 1921 tot 1925 lezen wij weinig over het gebouw. In die periode werd het benut voor hotelruimte voor vakmensen uit het gehele land. Later, toen de woningbouw was gerealiseerd, kwam het leeg te staan. Maar toen ontstond er behoefte aan ontspanningsruimte voor het personeel. De toenmalige bedrijfsleiding gaf opdracht het interieur te veranderen in o.a. zalen. 

07.htm4De zaal.

07.htm3Interieur eind jaren vijftig.

Er kwam ook een drankvergunning. Toen kreeg het gebouw de huidige naam "De Reehorst". De eerste werknemers hadden daar een schat aan ruimte om allerlei recreatie te beoefenen. Een biljartclub, muziekvereniging, speeltuinvereniging, zangkoren etc. Ook de stomme film kreeg daar zijn entree.

Tot in de crisisjaren had het een goede functie, alleen de zalen werden te klein en er was duidelijk behoefte aan een groot gebouw. Dat gebeurde direct na de crisisjaren.

Een prachtig gebouw werd neergezet op de plaats van de oude Reehorst, compleet met een filmzaal.

Vanaf die tijd kreeg "De Reehorst" een streekfunctie en heel veel oudere Edenaren hebben daar voor het eerst van hun leven een film gezien. Ook kwamen er toneelvoorstellingen. Op de terreinen achter het gebouw kwamen voetvalvelden en tennisbanen. Enka was inmiddels AKU geworden.

In de zestiger jaren liep het verenigingsleven terug, ondermeer door de komst van de TV. En het moment kwam dat De Reehorst jaarlijks een exploitatietekort had, waardoor het bestaan begon te wankelen. Er was zelfs sprake dat dit verkocht zou worden aan een puddingpoederfabriek. In het jaar 1966 werd De Reehorst verkocht aan de gemeente Ede. Voor de AKU had het zijn tijd gehad. De gemeente heeft na verschillende verbouwingen en uitbreidingen een prachtig complex verkregen. In 1972 werd het officieel geopend. Dit is nu niet meer weg te denken.

Uit heel Nederland vinden er congressen plaats, toneelvoorstellingen, toonaangevende artiesten treden op en, in wat vroeger een streekbioscoopje was, draaien nu de modernste films in Ede. Wie had dat ooit kunnen denken. De contouren van De Reehorst herinneren de oudere Edenaren nog aan vroeger. De jongelui, die er nu langs lopen of vertoeven, mogen best eens denken aan die kleine kreupele man, die Hartogs heette. Die een visie had op de toekomst, waar we in deze tijd nog steeds de vruchten van kunnen plukken. 

© 2016 Historisch Museum Ede. All Rights Reserved.

Design: @Magic