enka

Brand 13 april 1949

Brandalarm

Afgelopen winter is een deel van de noord/oosthoek van ons bedrijf afgebrand. Wij hebben hierover kunnen lezen in "De Nieuwsboom". Velen hebben het ook persoonlijk meegemaakt. Het was voor ons bedrijf een hele sensatie. Gelukkig gebeurt het zelden dat we kunnen spreken van een fikse brand in ons bedrijf. De preventieve maatregelen die getroffen zijn, doen hun werk goed. In de geschiedenis van ons bedrijf zijn we een andere ernstige brand tegengekomen. We praten dan niet over de branden veroorzaakt door bombardementen op ons bedrijf in de oorlogsjaren. Op woensdag 13 april 1949, 's morgens om ongeveer 9.00 uur werd er groot brandalarm gegeven voor een brand in de conerij. Het bedrijf was volop in produktie. Aan "De Spindop", het toenmalige AKU weekblad uit die jaren, ontlenen we het volgende verhaal.

Een meisje uit de conessortering stond te praten met de hoofdopzichteres. Opeens zei het meisje, wijzend naar het dak: "Kijk, een vlam". Snel werd alarm gegeven en enkele mensen in het bedrijf pakten de brandslang en gingen blussen. De bedrijfsbrandweer kwam snel aangerukt en met acht stralen werd de brand bestreden. Rondom het toenmalige kantoor van de hoofdmeester zag men alles branden. Vanuit het dak vielen brandende flarden dakbedekking en veroorzaakten nieuwe branden. Een geweldige rook en roetmassa vervuilde de conerij tot ver in de omliggende afdelingen. Speels dartelden de vlammen, aangewakkerd door een westenwind het bedrijf in.

06.htm6Met man en macht werd er gewerkt.

Met goed gerichte stralen aan de oostzijde van de brand werd erger voorkomen. Wanneer de beroepsbrandweer van de gemeente Ede binnenkomt, is het grootste gevaar al voorbij. Na een uur werd brand veilig gegeven. In de zuid/westhoek van de conerij was het een droevig schouwspel. Een groot bedrag aan machines en produktie is verloren gegaan.  

Een vieze zwarte smeulende massa vormde het overblijfsel van rekken vol met spoelen, wikkels en cones. Al vrij snel werd de brandschade hersteld en we lezen in "De Spindop" dat 10 uur later alweer 80% van de conemachines weer in bedrijf was.

Op de foto ziet u een actiemoment van onze toenmalige bedrijfsbrandweer. Deze brand in de conerij is vergeleken met de brand afgelopen winter beter afgelopen. Geen investeringen en de schade was snel hersteld. De oorzaak was een reparatie aan het dak.

06.htm3Bedrijfsbrandweer eind jaren zestig.

 

© 2016 Historisch Museum Ede. All Rights Reserved.

Design: @Magic