enka

Afvalwaterproblematiek in de zeventiger jaren

waterzuivering

Onze afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZ) is ongeveer gelijk gebouwd met de zuiveringsinstallatie van de gemeente Ede.


Omstreeks eind 1972 begin 1973 werden beide installaties in gebruik genomen. Daarvoor vloeide ons afvalwater, na geneutraliseerd te zijn, en het gemeentewater via de spoorsloten, de Zijdewetering, het Valleikanaal in, en zo verder. De omwonenden merkten dagelijks aan de vreemde geurtjes, vies bruin water en de wit uitgeslagen zijkanten van de sloten dat er veel ongerechtigheden langs hun huis werden geloosd. Zij hadden hier veel hinder van en de tegenstand van de bevolking was groot. Jarenlang is er geklaagd en geprotesteerd. De AWZ installaties werden in onze omgeving meer en meer gebouwd en waren de eerste merkbare milieumaatregelen. De gemeente Veenendaal was al zo ver dat zij een goed werkende installatie hadden. Juist vanwege de vele kritiek van de bevolking heeft de directie van ons bedrijf tijdens de bouw van onze installatie de omwonenden gelegenheid gegeven de stand van zaken te laten zien en te bespreken. Dat was in oktober 1971 in een zogenaamde watersafari

 

De watersafari

Met touringcars vol belangstellenden reed men langs de kronkelwegen in het gebied tussen Ede en Veenendaal, o.a. langs de verontreinigde watergangen. Er werd een bezoek gebracht aan de AWZ-installatie van Veenendaal. Deze diende als voorbeeld. De bezoekers zagen hoe watermonsters werden genomen van voor en na de reiniging. Dat maakte veel indruk. Ook dat er in een bassin met gereinigd water vissen zwommen! Dat was wat.

Tijdens de terugreis naar Ede reed men ook langs de te bouwen installatie van de gemeente Ede. Op ons bedrijf werd ook de bouw bezichtigd. In Vergaderzaal "Zuid" was een grote maquette te bezichtigen en aan de hand daarvan werd uitleg gegeven.

 

De pittige discussie

Tijdens de pittige discussie werd ondermeer gevraagd wat het bedrijf nu deed aan waterzuivering? Het water wordt ontzuurd, zink wordt eruit gehaald en de onoplosbare vaste deeltjes die het water troebel maken worden verwijderd.
waterzuivering2De onaangename stank in de sloten was het gevolg van verschillende factoren. De voornaamste boosdoener is het slib, de rottingsproducten in de sloten. Gesteld werd, dat vanaf 1973, wanneer onze installatie en ook die van de gemeente Ede zouden functioneren, de sloten geschoond en verbreed zijn, er weer helder water wegstroomt en de vreemde luchtjes verdwenen zullen zijn.
Tijdens deze watersafari waren ook functionarissen van de gemeente Ede en het Waterschap Wageningen en Ede, als medeverantwoordelijken aanwezig.
Ook milieudeskundigen van de zijde van ons bedrijf gaven uitleg.

 

Nu, vele jaren later, worden duidelijk minder waterklachten dan van voor 1973 vernomen. Er wordt zelfs in verschillende watergangen weer gevist. Nog niet zo lang geleden reed één van onze redactieleden met de trein naar Utrecht. Zag je vroeger wit uitgeslagen sloten langs de spoorbaan, nu niet meer. De financiële inspanningen die het bedrijf gemaakt heeft voor het zuiveren van water zijn in die tijd niet voor niets geweest. De eisen worden echter steeds scherper gesteld en we zullen nog steeds actief bezig moeten blijven om verdere maatregelen te nemen.

 

© 2016 Historisch Museum Ede. All Rights Reserved.

Design: @Magic