enka

De laatste redactieleden van het informatieblad "De Nieuwsboom"

startp1Van L naar R: de heren Rigterink, van Brussel en Westerhout, Mw van Regteren en de heren Stads en Algra

Met name danken we dhr P. van Brussel voor zijn inzet voor de nieuwsboom.

© 2016 Historisch Museum Ede. All Rights Reserved.

Design: @Magic