enka

Voetbalgeschiedenis

De op één na grootste voetbalclub van Ede "Blauw-Geel '55" is opgericht in de kantine van ons bedrijf. Er zullen nog maar weinig mensen zijn, die zich dat kunnen herinneren. Daar voetballen nog steeds een populaire sport is, lijkt het ons leuk voor de lezers om deze keer iets te schrijven over het ontstaan van die (AKU-)club.

79.htm1

Wist u bijvoorbeeld dat de club de eerste paar jaar een andere naam had? Namelijk "De Rayontrappers". Een duidelijk voorbeeld dat de wortels van "Blauw-Geel '55" in ons bedrijf lagen. Een oud-medewerkers de heer Berend van Putten, heeft het ontstaan meegemaakt en was de eerste secretaris van de club. Hij heeft ons veel kunnen vertellen en laten lezen uit allerlei oude blaadjes over die begintijd.

De recreatie

De periode, waar het jaar 1955 in viel, kenmerkte zich door een rijk verenigings­leven. Op allerlei sportieve terreinen kon je jezelf vermaken. Voetballen, dammen, schaken, zwemmen, wandelen, toneelspelen, etc. Nu ook nog wel, maar toen veel meer. Ook de werkgemeenschap van de AKU deed daar trouw aan mee. Het zwembad en "de Reehorst" was toen AKU-bezit. Lange avonden voor de TV hangen was er nog niet bij. Iedereen deed wel wat.

  79.htm4


De oprichting

In het voorjaar kwamen de bedrijfsvoetbalcompetities weer op gang. U kent dat wel. De bankwerkers speelden tegen de spinners, twijners tegen de sponzenmakers, etc. Meer dan 12 van die ploegen speelden tegen elkaar. Het was achter "De Ree­horst" altijd een heel evenement. Vele avonden werd er gespeeld. Aan het einde van die periode van bedrijfsvoetbal vonden een aantal voetbalenthousiasten het jammer dat het voorbij was. Vanuit het toezichthoudend personeel uit de textielafdelingen ontstond het idee om een eigen voetbalclub op te richten. Men had onder het personeel goede voetballers en een voetbalteam samenstellen was niet moeilijk.De grote organisator was de heer Piet Bijl (eerste voorzitter), die helaas op jonge leeftijd is overleden.

De Rayontrappers

Zoals reeds eerder geschreven was de oprichtingsnaam "De Rayontrappers" en er werd gespeeld in de afdeling Arnhem. Al gauw bleek dat de naam niet goed gekozen was! De club kreeg de bijnaam "De benentrappers" en dat was niet terecht. De club deed het zeer goed en de verliezende partijen hadden al gauw wat aan te merken. Zo gaat dat meestal.

 NB79.h5

 

Blauw-Geel '55

De naam werd in 1957 "Blauw-Geel '55". Blauw en geel waren toen de Enka-kleuren. Daar er al in den lande een club bestond met die kleuren, kwam achter de naam het oprichtingsjaar te staan. Het is vanaf het begin tot nu toe zaterdagmiddag­voetbal gebleven. Eerst waren het allemaal voetbalenthousiasten uit eigen bedrijf, die in de elftallen speelden. Later kwamen er ook spelers van buiten de fabriek. Nu is het geleidelijk een Edesche voetbalclub geworden. Het ledental, de groei en de prestaties hebben dit veroorzaakt. Van "De Reehorst" vertrok de club naar "De Bosrand" en weer later naar de Peppelensteeg. Daar werd ook een prachtig clubhuis gebouwd. Ooit heeft de club mogen spelen in de 2e klasse van de KNVB, maar geleidelijk zijn ze weer aangeland in de 4e klasse. Berend van Putten vertelde nog leuke anekdotes uit die tijd. Speelden we achter "De Reehorst" dan kwamen twee nichtjes van Piet Bijl in een aluminium kan koffie brengen. We herinneren ons beide meisjes nog (17 jaar) en we konden ons voorstellen dat de harten van de spelers sneller gingen kloppen. Hoe het ook zij,  het werkte inspirerend op de prestatie van de voetballers. Piet Bijl had een goede neus voor dit soort dingen. Met de lijndienstbus ging het voetbalteam naar de Harskamp om daar "uit" te spelen. Wanneer we gewonnen hadden was het een hele gezellige keet in de bus op de terugreis. Er moet toen heel wat zijn afgelachen. Het kenmerk van de ploeg was gezellig sportief bezig zijn met elkaar en Berend vertelde dat dit eigenlijk nog steeds zo is.

Wij wensen de club veel gezellige en sportieve jaren toe.

© 2016 Historisch Museum Ede. All Rights Reserved.

Design: @Magic