enka

Te ongezond (Spindop 1946)

In de Spindop van 25 april 1946, u weet wel het wekelijkse blaadje van AKU, vonden wij een leuk artikel. Het was in die jaren de gewoonte dat het personeel jaarlijks doorgelicht werd op ernstige longziektes. Dat vond plaats op eigen bedrijf in een grote, daarvoor gemaakte autobus.
We hebben het deze keer in de stijl gelaten met de oude spelling, zoals het eertijds gedrukt was.
Een dag of wat geleden kwam een jonge spinner op de Edesche personeelsafdeeling ontslag vragen. Nu is het daar de gewoonte om te informeren waarom de vrager ontslag wenscht. Dat is niet alleen uit nieuwsgierigheid, maar soms valt er uit het dan meestal volgende gesprek nog wel eens het een en ander te leeren over de stemmingen en toestanden in het eigen bedrijf of in dat van andere ondernemers.
Bovendien lukt het soms nog wel eens om iemand af te houden van onberaden stappen in zijn leven. Maar deze keer viel er weinig te redeneren. Onze spinner wilde het bedrijf beslist verlaten, omdat het in de spinnerij te ongezond was. De man van de personeelsafdeeling kende het bedrijf langer dan vandaag en stond verwonderd.
"Spinnerij ongezond"? Dat is beslist niet waar", meende hij geheel verantwoord te mogen zeggen. Zoals gezegd, er viel weinig te redeneren, want de ontslagvrager wilde nergens van weten en voerde nog even één groot argument aan, waar niks tegen in te brengen was en dat, duidelijk gezegd, hierop neerkwam: Je kan me nog meer vertellen, maar als het niet zoo ongezond was, dan werden wij niet zoo goed verzorgd en dan zou nu die doorlichting niet plaats vinden!

© 2016 Historisch Museum Ede. All Rights Reserved.

Design: @Magic